Highlander CZ

• Hlavní stránka
• Aktuality
• Překlad seriálu
• Podklady
• Kontakt
• Kniha návštěv

Podklady pro překlad

Scénáře a titulky

Season1.Script anglické scénáře k 1. řadě, Flash, 3,8MB
Season2.Script anglické scénáře k 2. řadě, Flash, 6,8MB
Season3.Script anglické scénáře k 3. řadě, PDF, 2,9MB
Season4.Script anglické scénáře k 4. řadě, PDF, 2,9MB
Season5.Script anglické scénáře k 5. řadě, PDF, 2,2MB
Season6.Script anglické scénáře k 6. řadě, PDF, 1,6MB
Season3.Title anglické titulky k 3. řadě (Ziina)
Season4.Title anglické titulky k 4. řadě (Ziina)
Season5.Title anglické titulky k 5. řadě (Ziina)
Season6.Title anglické titulky k 6. řadě (Ziina)

 

Subtitle Workshop

postup při synchronizaci titulků

1) Příprava
- vlastní text si připravte v Notepadu v obyčejném txt souboru
- doporučuji oddělovat text na řádky tak jak jdou dialogy a jak je chcete mít zobrazené (tj. krátké věty nebo sousloví, aby to divák stihnul přečíst a aby se to vešlo na obrazovku bez zalamování...no snad jste někdy viděli film s titulkama, ne? :-))

2) Import
- nainstalujte a spusťte Subtitle Workshop (v Nastavení/Jazyk si nastavte češtinu ať si to nekomplikujete)
- zvolte si v Nastavení/Znakové sady sadu EastEurope
- načtěte txt soubor s titulky (CTRL+O nebo Soubor/Načíst titulky... a v dialogovém okně nastavte filtr "Prostý text *.txt" nebo to skončí chybou)
- otevřete příslušný soubor s videem (CTRL+P nebo Film/Otevřít)
- v levém okně zkontrolujte, že je nastavený Mód "čas", Vstupní a výstupní SZS na "23,976" (předpokládám, že použijete moje DVDripy) a kódování EastEurope
- titulky uložte do formátu SubRip (SRT) a nezapomeňte průběžně svou práci ukládat

3) Synchronizace
- zpočátku jsou dialogy samozřejmě špatně časované a pro správné a hlavně pohodlné časování je třeba naučit se následující klávesové zkratky aby to lépe odsejpalo:
CTRL+Space - spustí/zastaví přehrávání videa
CTRL+Left - posun vzad o 5 vteřin
CTRL+Right - posun vpřed o 5 vteřin
Alt+C - vloží začátek titulku
Alt+V - vloží konec titulku
- celá synchronizace je vlastně včasné tisknutí klávesových zkratek Alt+C, Alt+V a sem tam (dost často) CTRL+Left na posun o 5s dozadu
- pokaždém označení konce to skočí automaticky na další titulek, takže to celkem odsejpá
- zkratek je víc a časem se naučíte další, ale tohle je základ

 

Poznámky k překladu

Svět Highlandera je plný termínů, které mají v různých verzích dabingu, různé překlady. Takže bude třeba vybrat ty nejvhodnější. Navrhuji následující:
Gathering - Střetnutí (občas Shromáždění pokud to vyplyne z kontextu jako lepší)
Quickening - Oživování (možná variantně ještě Kvašení, Přenos/Získávání Energie, ale další překlady jako Síla, Znovuzrození nebo Zrychlení nejsou asi ideální) :-)

 

Stav překladu

• Season 1
• Season 2
• Season 3
• Season 4
• Season 5
• Season 6

© Milda